Modellen


De wetgever heeft er voor geopteerd om zowel bescherming te geven aan modellen als aan tekeningen. Hierbij wordt met model bedoeld "het uiterlijk aspect van een gebruiksvoorwerp" en onder tekening wordt verstaan "een patroon van een weefsel, een stof, een behangpapier, enz." Dit soort tekeningen wordt in de omgangstaal eveneens model genoemd.

Het uiterlijk aspect van een voorwerp kan dikwijls de doorslag geven bij aankopen, zodat het belangrijk is dit aspect te beschermen.

Wat is beschermbaar?

Het nieuwe uitzicht van een gebruiksvoorwerp.

Wat is van bescherming uitgesloten:

  • voortbrengselen die niet beantwoorden aan de voorwaarde van nieuwheid of geen gebruiksfunctie hebben;

  • datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect;

  • gebruiksvoorwerpen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.