Merken


Een merk is een teken dat dient om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van de andere producten of diensten in zijn sector.

De bescherming van de naam van een product of dienst, of meer algemeen van het teken dat de handelaar gebruikt om zijn producten te laten onderscheiden van die van anderen, wordt geregeld door de merkenwetgeving. Deze wetgeving is erop gericht om de door de handelaar geleverde inspanningen ter identificatie van zijn producten en diensten te vrijwaren.

Sinds 1 januari 1971 is er voor wat betreft de Benelux-landen een gezamelijke wetgeving van kracht, met name de Uniforme Benelux Merkenwet, die dient ter vervanging van de vroegere nationale wetgevingen in de drie landen. Sinds die datum kunnen er enkel nog merken aangevraagd worden die de drie landen samen betreffen en zijn afzonderlijke deponeringen in deze landen niet meer mogelijk.

Soorten werken:

  • een woord
  • een beeld of tekening
  • een combinatie van woord en beel
  • een vorm
  • een kleur of een combinatie van kleuren
  • een geluid of een deuntje (nog niet deponeerbaar in Benelux)

Ontstaan van merkenrecht:

In Benelux-landen geldt dat merkenrecht enkel kan ontstaan door middel van een geldig merkdepot.